DİPLOMA TALEBİ

12 Haziran 2019 Çarşamba

Sevgili Öğrenciler,

Yüksekokulumuz'a Mersin Üniversitesini tercih ederek kayıt yaptırmış olan ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Sonu itibariyle mezun  olan öğrencilerimizin mezuniyetlerinin ve diploma işlemlerinin Tarsus üniversitesi yada Mersin Üniversitesi olarak tercihlerini yapmalarını sağlayacak olan Diploma talep formu aşağıda yer almaktadır.Formun Orjinal halini Tarsus Üniversitesi   ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI web sitesinde bulabilirsiniz.

 


                                                                                      ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA
 
                ………………………………..Fakültesi/Yüksekokulu öğrencisiyim. 18.05.2018 Tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği diplomamın ………. Üniversitesi adına düzenlenmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.


                                                                                                                                                                                             ……/…../2019
 
                                                                                                                                                                                             Adı Soyadı
                                                                                                                                                                                                    İmza
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
Üniversiteye Kayıt Yılı
 
20…
 
 
Adres:
 
 
 
 
 
 
 
İletişim: (E- Posta-Telefon)