ÜÇ DERS SINAV HAKKI BAŞVURUSU

12 Haziran 2019 Çarşamba

Sevgili  Öğrenciler,

26-27 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak olan üç ders sınavına ait başvuru formu aşağıda yer almaktadır.Formun orjinali web sayfamıızn Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bölümünde mevcuttur.
MESLEK YÜKSEKOKULU  MÜDÜRLÜĞÜ
………………….…..……...………….Bölümü Başkanlığına
 
 
Müdürlüğünüz…………………………… Bölümü.………………………Programı …………….. numaralı öğrencisiyim. … / … / …..tarihinde yapılacak olan (üç / iki / tek) ders sınavında aşağıda belirtilen derslerin sınavlarına şartlı olarak girmek istiyorum. Başarısız olduğum ders sayısı üçten fazla olursa, girmiş olduğum (üç / iki / tek) ders sınavının iptal edilmesini şimdiden kabul ederim.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                                                                       ……./……/2019
                                                                                                                                                                           Adı Soyadı
                                                                                                                                                                                    İmza
 
Adres:  …………………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………………………………..
 
 
Tel: …………………………………
 
EK: Başarı Durum Belgesi (Transkript)( 1 adet)

Ders Kodu

Dersin Adı

 

 

 

 

 

 

 
 

DANIŞMAN ONAYI

BÖLÜM BAŞKANI ONAYI

 
imza
……./…….. /…….
Adı Soyadı

 
 
imza
……./…….. /…….
Adı Soyadı