2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YKS SONUCU MESLEK YÜKSEKOKULUNA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT DUYURUSU

15 Ağustos 2019 Perşembe

 YENİ ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT DUYURUSU

Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiğiniz için sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Öğrencilerimiz Üniversitemize kayıt işlemlerini iki şekilde yapabileceklerdir.

1) E-Kayıt

? PTT şubelerinden edinebileceğiniz e-devlet şifresi ile 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki hizmetler bölümü altında yer alan 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak olan 'Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

? E- kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde üniversitemize gelmeleri veya belge getirmeleri gerekmemektedir.

2) Şahsen Başvuru

? E- kayıt yaptır(a)mayan öğrencilerimizin 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Tarsus Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen belgeler ile şahsen veya noterden vekâlet verdikleri kişiler aracılığıyla yapabilirler. Posta yolu ile kayıt işlemi yapılamaz.

? ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamaz. Durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

? Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar Üniversitemize getirmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Mezun olduğunu belgelemeyenlerin kayıtları silinecektir.

? Üniversitemize yerleşen örgün öğretim öğrencileri Bakanlar Kurulu’nun 2018/12007 sayılı kararı gereğince Katkı Payı ödemeyeceklerdir.

? Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

Şahsen Kayıt Yaptıracak Adayların Kayıt İşlemleri için Gerekli Belgeler

 

? Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. (Aslı ve Fotokopisi)

? 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

? Askerlik durum belgesi. Belge getirmesi gerektiği halde getirmeyenlerin kayıtları yapılacak ancak 2019-2020 Güz yarıyılı ders kayıtları yapılmayacak öğrenime başlayamayacaklardır.

? Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

? Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.