Müdür Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Meslek Yüksekokulumuz 1993 yılından beri tecrübeli ve yetkin akademik kadrosuyla hizmet vermektedir.  Güncel programları ve  ders müfredatlarıyla meslek yüksekokulumuz hep tercih edilen bir okul olmuştur. Başarımızın sebebi kalite merkezli ve öğrenci odaklı eğitim vermeye çalışmamızdır. “Türkiye'de  YÖK "Yükseköğretim Kurulu " ülkemizin " Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Afrika’nın" eğitim üssü olması yolunda önemli adımlar atmıştır. Bu süreçte meslek yüksekokulumuzda yabancı öğrenciler okumaktadır. Bu anlamda okulumuz sadece ulusal iş gücü piyasasına meslek elemanı yetiştirmemektedir. Gelecekte  uluslararası bir kurum olmanın gerekleri için hazırlıklarını yapmaktadır.
Meslek yüksekokulumuzun misyonu: "Yüksek nitelikli tercih edilen, akademik programlarla evrensel değerler içinde eğitim-öğretim yaparak, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, yüksek ahlaki değerlere sahip girişimci, modern, yaratıcı, pozitif ve eleştirel düşünebilen, doğaya duyarlı, kültür değerlerinin farkında, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine bağlı, katılımcı, üretken ve ülkesini tüm dünyada temsil edecek üstün nitelikli meslek elemanı  yetiştirmektir".
Ön lisans  programları için olan 5. Seviye Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi  ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu" (MYK) meslek standartları dikkate alınarak   iç ve dış paydaşlarla  görüşülerek  derslerimiz  güncelleştirilmiştir.
Meslek Yüksekokulumuzda diploma şeklinde verilecek olan; yeterlilikler kazandıran tüm eğitim ve öğretim programlarının hazırlanmasında ön lisans 5. seviye yeterlilikler çerçevesinde bilgi, beceri ve yetkinlikler  esas alınarak öğrenme çıktıları hazırlanmıştır. Program öğrenme çıktılarına dayanarak ilgili programların dersleri ve ders öğrenme çıktıları oluşturulmuştur. Bu öğrenme çıktıları, diğer eşdeğer programlarla karşılaştırılmış ve paydaş görüşleri alınmaya çalışılmıştır.
Bu kapsamda Yeni Nesil Müfredatımız 2019-2020 akademik yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. "
"Bilgi Bilinen Değil Tatbik Edilendir" felsefesiyle teorik eğitim yanında uygulamalı mesleki eğitime ağırlık vermekteyiz.
Meslek Yüksekokulumuz sektördeki önemli kurum ve şirketlerle yaptığı staj ve iş birliği protokolleriyle   ve kariyer günleriyle  okul sonrası iş hayatına öğrencilerimizi hazırlamaktadır.
Bütün öğrencilerimize  Meslek Yüksekokulumuzda eğitimleri süresince ve mezuniyet sonrasında geçirecekleri zamanı  iyilerle iyilik içinde, başarılı, verimli ve mutluluk  içinde geçirmesi dileklerimle sevgilerimi sunuyorum.
 
                                                                                                                                                                                              Müdür