Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU
ÖĞRETİM ELEMANI
Birim  Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ata KAHVECİ
ÜYE
 Öğr. Gör Cenap ÖZGÜN
ÜYE
 Öğr. Gör.Ali ARPACIOĞLU
ÜYE
 Öğr. Gör. Onur DERSE
ÜYE
 Hatice TAPAR
Hukuk Bölüm Temsilcisi 
Dr. Öğr. Üyesi Elvin Kerime SİLAHTAROĞLU
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Temsilcisi
Öğr. Gör.Betül BULUT
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Temsilcisi
Doç. Dr. Emel BAHAR
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer YÜCEDAĞ ERDİNÇ
Muhasebe ve Vergi Bölüm Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Cenk KIRITOĞLU
Pazarlama Bölüm Temsilcisi
Öğr. Gör. Onur TOS
Tasarım Bölüm Temsilcisi
Öğr. Gör. Yiğit BALCI
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Temsilcisi
Öğr. Gör Cenap ÖZGÜN
Yönetim ve Organizasyon Bölüm Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Ülkü PEKKAN
Dış Ticaret Bölüm Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi ATA KAHVECİ
Öğrenci Temsilcisi
Mehmet Reşat KILIÇ