AZAMİ SÜRE SONU EK SINAVLARI

27 Temmuz 2020 Pazartesi

AZAMİ SÜRE SONU EK SINAVLARI

Üniversitemizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda azami süresini dolduran öğrenciler için Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 'Eğitim-Öğretim Süresi' konu başlıklı 10. Maddesi "(1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; öğrenci, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır. (2) Değişim programları kapsamında yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar/yıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir. (3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. (4) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır." uyarınca azami süresini dolduran öğrenciler için 1. Ek Sınav ve 2. Ek Sınavları yapılacaktır. Bu kapsamda, Ek sınava girecek öğrencilerin Yüksekokulumuz mail adresine (myo@tarsus.edu.tr) dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Azami Süre Sonu Ek Sınav Dilekçesi için
Tıklayınız. 

Sınav Tarihleri
1. Ek Sınav (13-14 Ağustos 2020) Sınav Programı için Tıklayınız.
2. Ek Sınav (17-18 Ağustos 2020) Sınav Programı için Tıklayınız.